Hoe kan je verwondering en nieuwsgierigheid opwekken tijdens je alledaagse lessen, zonder de inzet van extra materiaal?
In deze workshop staat centraal hoe je als leerkracht kinderen kan stimuleren om de wereld met een verwonderde blik te bekijken en te bevragen.
Inclusief 20 lessen Speurend door de tijd, W&T gecombineerd met geschiedenis.

LEES MEER

Hoe kan je kinderen als Leonardo da Vinci laten kijken?
Leonardo da Vinci keek naar hetzelfde als iedereen, toch zag hij wat niemand anders zag. Zijn observaties leidden tot ongekende uitvindingen en ontdekkingen.
#Hoe dan?! We gaan zijn geheim proberen te ontrafelen! Van observeren naar creëren en innoveren.
LEES MEER

Wat wordt bedoeld met W&T? Onderzoekend of ontwerpend leren? Hoe kan je de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren inzetten bij andere vakken? Tijdens deze nascholing van drie bijeenkomsten gaan we praktisch aan de slag met deze vragen. Inclusief introductielessen voor in de klas.
LEES MEER

Methodes voor Natuur, Aardrijkskunde en Geschiedenis bevatten vaak zeer geschikte onderwerpen voor onderzoekend of ontwerpend leren. Drebbel en Co gaat samen met het team van jouw school aan de slag om bestaande lessen op een meer ontwerpende of onderzoekende manier in te vullen.
LEES MEER

Ontwerpend of onderzoekend leren? De didactiek van W&T?
Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden. Drebbel & Co kan daarom in de klas komen om een W&T-les te geven.
De leerkracht mag observeren, maar de les kan ook samen gegeven worden.
Op zoek naar een W&T-project voor een klas of de hele school?
Ook dan kan Drebbel & Co je verder helpen.

LEES MEER

Wat wordt eigenlijk bedoeld met wetenschap en technologie?
En waarom is aandacht voor W&T nodig op de basisschool? 

Cornelis Drebbel (1572 – 1633) is de naamgever van ons wetenschapsbureau. Wie was deze bijzondere uitvinder uit Alkmaar?