Nascholing

Introductie W&T

  • 3 bijeenkomsten van 2 uur
  • veel praktische voorbeelden en toepassingen
  • digitaal lesmateriaal voor groep 3 t/m 8
  • € 1750,-  inclusief BTW en materiaalkosten*
  • offerte op maat bij combinatie met W&T-in de klas en nascholing W&T met Wereldoriëntatie
 Vraag verblijvend meer informatie aan.
*buiten Amsterdam geldt een reiskostenvergoeding van 0,19 per km.

voor leerkrachten van groep 1 t/m 8

In 2020 wordt wetenschap & technologie (W&T) aan het verplichte curriculum van de basisschool toegevoegd.
Maar, wat wordt nu eigenlijk bedoeld met W&T? Wat is het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren? Is technologie hetzelfde als techniek?

En bovenal, wat kan je met W&T in de klas?

Hoe kan je de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren inzetten bij andere vakken?

Tijdens deze nascholing van drie bijeenkomsten gaan we praktisch aan de slag met deze vragen.
Het team krijgt werkvormen en activiteiten mee, die gelijk de volgende dag in de klas toegepast kunnen worden.

Inclusief toegang tot
digitaal lesmateriaal

Bij afname van deze nascholing krijgt de school ook toegang tot het digitale lesmateriaal van Drebbel & Co, waarmee in groep 3 t/m 8 de introductielessen voor onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen klas gegeven kunnen worden.
Het digitale lesmateriaal bestaat voor zowel onderzoekend als ontwerpend leren uit twee digibordlessen, werkbladen en een handleiding.

bijeenkomst 1
W&T en verwondering

Wat is W&T? En waarom is aandacht voor W&T nodig in het basisonderwijs?
Met praktische voorbeelden gaan we in op het belang van verwondering in de klas en daarbuiten.
We besteden aandacht aan de rol van de leerkracht, hoe kan de leerkracht kinderen verwonderen en aan het denken zetten?

bijeenkomst 2
onderzoekend leren

Deze bijeenkomst staat onderzoekend leren centraal. De stappen van het onderzoekend leren worden uitgelegd aan de hand van een les, die de deelnemers later ook in de eigen klas kunnen uitvoeren. Verder krijgt het team handvatten mee waarmee ze onderdelen van onderzoekend leren ook kunnen toepassen bij andere vakken.

bijeenkomst 3
ontwerpend leren

Bij ontwerpend leren speelt creatief denken een grote rol. Waarom is creatief denken één van de 21e-eeuwse vaardigheden? Hoe kan je creatief denken in de klas stimuleren?
Welke vaardigheden worden nog meer aangesproken tijdens een les ontwerpend leren? De deelnemers ervaren het zelf tijdens het oplossen van een probleem.