Lesinfo

W&T met Drebbel & Co

Als onze verre voorouders niet nieuwsgierig waren geweest, liepen wij nu nog steeds in een dierenvelletje rond!
Drebbel & Co biedt

Stappen onderzoekend leren.

lessen onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 4 t/m 7 aan.
De lessen sluiten aan bij de kerndoelen.
Lessen voor groep 8 worden in de loop van het schooljaar 2018-2019 toegevoegd.
In het schooljaar 2018-2019 komt er een licentie voor scholen beschikbaar. Met deze licentie hebben leerkrachten toegang tot het digitale lesmateriaal en kunnen de lessen van Drebbel & Co in de eigen klas gegeven worden.
De lessen van Drebbel & Co
Het vak wetenschap en technologie wil de nieuwsgierige houding van kinderen stimuleren.
Met de W&T-lessen van Drebbel & Co willen we ervoor zorgen dat leerlingen (weer) verwonderd raken en zelf op onderzoek gaan. Er worden daarom in de lessen veel vragen gesteld.

Materiaal voor een les ontwerpend leren

Wat zie je? Waarom is dat zo? Hoe kunnen we dat verbeteren?
Tijdens de lessen wordt bovendien veel met elkaar samengewerkt. Samen kom je tot betere ideeën dan alleen.
Het digibord wordt elke les gebruikt om leerling en leerkracht visueel te ondersteunen.
Omdat je als leerkracht vaak niet de tijd hebt om stad en land af te reizen om allerlei spullen te verzamelen, maken we vooral gebruik van materiaal dat makkelijk te verkrijgen is. Denk aan papieren bordjes, schilderstape, rietjes of satéprikkers.
Hier kan je de lessen van Drebbel & Co in de praktijk bekijken.
Onderzoekend leren
In een experiment gaan kinderen op zoek naar een antwoord op de onderzoeksvraag.
Kinderen doen eerst een voorspelling (hypothese),

Hypothese van een onderbouwleerling.

wat weet je er al van en wat denk je dat er uit het onderzoek komt?
Het belangrijkste is om kinderen aan het denken te zetten, wat zou er kunnen gebeuren?
Goed of fout is niet belangrijk, als je maar kunt vertellen waarom je iets denkt.
Na de voorspelling wordt het onderzoek uitgevoerd.
Tijdens het onderzoek observeren de leerlingen: wat zie ik?
Leerlingen leren verbanden waar te nemen (als… dan… of, eerst zag ik…, daarna…). Bijvoorbeeld: ik zag dat het plantje in het donker, een lange, gele stengel heeft gekregen!
De hypothese wordt getoetst: wat ik nu zie, had ik dat verwacht?
De derde stap, ontdekken, is de link tussen werkelijkheid en theorie: hoe kan hetgeen ik gezien heb, verklaard worden?
Er is aandacht voor begripsvorming: wat weet ik nu?

Leerlingen in de bovenbouw hebben bijvoorbeeld geobserveerd dat er druppels op een koude deksel ontstaan, als een ijsklontje in een pan wordt verwarmd. In de derde stap wordt uitgelegd hoe deze observatie verklaard kan worden aan de hand van moleculen.
In de laatste stap, nieuwsgierig, wordt de onderzoekende houding van de leerling verder gestimuleerd.
Een antwoord leidt immers vaak weer tot nieuwe vragen: nu ik dit weet,
hoe zit het dan met…?

Wat wil jij nog onderzoeken?

In de lessen voor onderzoekend leren wordt veel aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden als observeren, voorspellen en redeneren.
Door op onderzoek te gaan, leren kinderen ook kritisch na te denken.
Is dit wel echt zo? Dat zoeken we uit!
De leerkracht heeft vooral de rol van vragensteller en zet leerlingen, samenwerkend, aan het denken.
Een les onderzoekend leren kan ook worden ingezet om kennis aan te leren of toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan experimenten rondom water. Tijdens het onderzoek ontdekken de kinderen dingen waardoor ze de wereld beter begrijpen.

Stappen ontwerpend leren.

Ontwerpend leren
Een probleem vraagt om een oplossing!
Het probleem kan op verschillende manieren opgelost worden, waardoor er veel ruimte is voor creatief denken.
Voordat leerlingen daadwerkelijk aan de slag gaan met het maken van een oplossing voor een probleem, verzamelen ze in groepjes ideeën. Waar moet de oplossing aan voldoen?
Door in groepjes te werken, worden denkstijlen gecombineerd en ervaren kinderen dat je samen tot betere ideeën kunt komen.
Leerlingen worden uitgedaagd om out of the box te denken.

Ontwerpend leren voor de bovenbouw.

Hoe zou Spiderman bijvoorbeeld het probleem oplossen?
Ideeën verzamelen stimuleert de verbeeldingskracht van kinderen, ze proberen iets voor zich te zien wat er nog niet is.
Uiteindelijk kiezen de leerlingen samen een ontwerp.
Dit ontwerp wordt vervolgens ook samen uitgevoerd of gemaakt.
Tijdens het maken wordt de oplossing (het prototype) voortdurend getest en waar nodig verbeterd.
Leerlingen kunnen zelf ontdekken of het bedachte ontwerp in de praktijk werkt.
Ze leren daardoor omgaan met tegenslag

Ontwerpend leren voor de middenbouw.

(hmm,het gaat niet zoals ik had verwacht…) en hun doorzettingsvermogen wordt aangesproken.
Gedurende het hele proces kunnen de leerlingen zelf bepalen, de oplossing staat niet van tevoren vast.
Door de autonomie en de invloed die de leerling daarmee heeft op het eindproduct, kan de leerling een gevoel van competentie ervaren (ik kan het zelf!).
Aan het eind van het proces, presenteren de leerlingen hun prototype.

Leerlingen hebben met stickers hun favoriete ideeën gekozen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.