Wie zitten er op kantoor bij het junior wetenschapsbureau?

Wie?

Drebbel & Co wordt gevormd door Esther Haak en Miranda Wolse.
Een aantal jaar geleden zijn wij gestart met het maken en geven van W&T-lessen.
Naast onze werkzaamheden voor Drebbel & Co, staan we voor de klas als groepsleerkracht in het Amsterdamse basisonderwijs.

Ontstaan W&T-lessen

De W&T-lessen van Drebbel & Co zijn ontstaan vanuit de praktijk.
Als leerkracht zagen wij de meerwaarde van wetenschap en technologie op de basisschool en wilden we graag W&T in de klas geven.
In het toenmalige aanbod vonden wij echter vooral lessen en activiteiten waarbij een proefje centraal stond. Er was weinig tot geen aandacht voor vaardigheden als voorspellen, observeren of redeneren. Leerlingen werden weinig uitgedaagd om samen tot een oplossing te komen. In de bestaande lessen misten we bovendien het gebruik van een digibord, wat ons betreft een prachtig middel om leerling en leerkracht visueel te ondersteunen!
Daarom hebben wij besloten om zelf (digibord)lessen te gaan ontwikkelen.
In de lessen van Drebbel & Co is er veel aandacht voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het toepassen van creatief denken. Leerlingen voeren de activiteiten veelal samenwerkend uit.

Een les voor de onderbouw: met Drebbel en Co op onderzoek
Ontwerpend leren: voordat er een ontwerp gemaakt wordt, verzamelen leerlingen ideeën.

Nascholing

Bij het geven van W&T-lessen merkten we dat leerkrachten enthousiast zijn over W&T, maar dat er nog wel behoefte is aan informatie over en praktische handvatten voor de toepassing van W&T in de klas. We zijn daarom nascholing voor leerkrachten gaan ontwikkelen.
Er waren ook scholen die aangaven dat ze W&T graag willen integreren in hun bestaande methode voor wereldoriëntatie. Onderwerpen die bij wereldoriëntatie aan bod komen, lenen zich vaak goed voor een W&T-les. We zijn sindsdien met verschillende scholen aan de slag gegaan om W&T te combineren met hun methode voor wereldoriëntatie.

Drebbel

Drebbel & Co is vernoemd naar uitvinder Cornelis Drebbel, een pragmatisch uitvinder uit Alkmaar die wereldfaam heeft verworven in de 17e eeuw. Zijn onderzoekende en ontdekkende houding heeft onder andere geleid tot de uitvinding van de eerste duikboot.

Hier kun je meer lezen over Cornelis Drebbel!