Over

Wie zitten er op kantoor bij het junior wetenschapsbureau?

Drebbel & Co wordt gevormd door Esther Haak en Miranda Wolse.
Een aantal jaar geleden zijn wij gestart met het maken en geven van W&T-lessen.
Naast onze werkzaamheden voor Drebbel & Co, staan we ook nog voor de klas als leerkracht in het Amsterdamse basisonderwijs.

Ontstaan W&T-lessen
De W&T-lessen van Drebbel & Co zijn ontstaan vanuit de praktijk.
Als leerkracht zagen wij de meerwaarde van wetenschap en technologie op de basisschool.

Redeneren voor de middenbouw

In het toenmalige aanbod vonden wij vooral lessen en activiteiten waarbij een proefje centraal stond. Er was weinig tot geen aandacht voor vaardigheden als voorspellen, observeren of redeneren. Leerlingen werden weinig uitgedaagd om samen tot een oplossing te komen. In de bestaande lessen misten we bovendien het gebruik van een digibord, wat ons betreft een prachtig middel om leerling en leerkracht visueel te ondersteunen!
Daarom hebben wij besloten om zelf (digibord)lessen te gaan ontwikkelen. In de lessen van Drebbel & Co is er veel aandacht voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het toepassen van creatief denken. Leerlingen voeren de activiteiten veelal samenwerkend uit.

De lessen hebben we eerst gegeven in onze eigen klassen, daarna in andere groepen van de school en inmiddels zijn onze lessen voor een breed schoolpubliek beschikbaar!

Workshops
Tijdens onze lessen hebben we gemerkt dat leerkrachten enthousiast zijn over W&T, maar dat er nog wel behoefte is aan informatie en praktische handvatten over de toepassing van W&T in de klas. We zijn daarom ook workshops voor leerkrachten gaan ontwikkelen.
De workshops hebben een praktische insteek. Ons doel is dat leerkrachten aan het eind van de workshop enthousiast zijn geworden over W&T. Bovendien hebben ze kennis en vaardigheden opgedaan, die gelijk de volgende dag in de klas toegepast kunnen worden.

Drebbel
Drebbel & Co is vernoemd naar uitvinder Cornelis Drebbel, een pragmatisch uitvinder uit Alkmaar die wereldfaam heeft verworven in de 17de eeuw. Zijn onderzoekende en ontdekkende houding heeft onder andere geleid tot de uitvinding van de eerste duikboot.

Hier kun je meer lezen over Cornelis Drebbel!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.