Professionalisering

Professionalisering

In 2020 wordt W&T een verplicht vak op de basisschool.
Wat is W&T en wat kan je er allemaal mee in de klas?
Drebbel & Co biedt workshops aan voor leerkrachten, daarover hieronder meer.
Ook kunnen we een W&T-les in de klas geven. Prijzen zijn inclusief materiaalkosten.

€ 90,- per les

 • Onderzoekend of ontwerpend leren
 • W&T-didactiek wordt gemodeld
 • Leerkracht kan observeren
 • Mogelijkheid om les samen met leerkracht te geven
 • Beschikbaar voor groep 4 t/m 8
 • Digitaal lesmateriaal wordt achtergelaten in de klas
 • Offerte op maat bij afname meerdere W&T-lessen

fragment onderzoekend leren

Ontwerpend of onderzoekend leren? De didactiek van W&T?
Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden. Drebbel & Co kan daarom in de klas komen om een W&T-les te geven. De leerkracht observeert, terwijl de leerlingen actief aan de slag gaan.
De introductiethema’s van Drebbel & Co voor onderzoekend en ontwerpend leren bestaan uit 2 tot 3 lessen. Een les duurt een uur. Eventueel kan de tweede of derde les door de leerkracht zelf gegeven worden. De medewerker van Drebbel & Co is in de klas aanwezig en springt bij waar nodig.
Na afloop wordt het digitale lesmateriaal in de klas achtergelaten.


€ 375,- per workshop

 • Praktische inslag
 • Beschikbaar vanaf 4 personen, maximaal 20 personen
 • Combinatie met W&T in de klas mogelijk
 • Offerte op maat voor uitgebreider professionaliseringstraject
Drebbel & Co heeft twee workshops voor leerkrachten ontwikkeld. De workshops duren 2,5 uur. Interesse in een traject van meerdere W&T professionaliseringsbijeenkomsten? Workshops combineren met W&T-lessen in de klas? Neem contact op voor de mogelijkheden en ontvang een offerte op maat!
enthousiasmeren en informeren

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten die nog relatief onbekend zijn met het vak wetenschap en technologie.
In het eerste deel van de workshop wordt uitgelegd wat W&T is.
De cycli van het ontwerpend en het onderzoekend leren komen aan bod. Er wordt uiteengezet wat nu het verschil is tussen onderzoekend en ontwerpend leren. Ook wordt stilgestaan bij de didactiek van W&T.
Tijdens het tweede deel gaan we praktisch aan de slag met een W&T-activiteit. Het is een activiteit die ook geschikt is voor kinderen, zodat dezelfde activiteit later in de eigen klas kan worden gedaan.

toepasmogelijkheden W&T bij andere lessen

Leerkrachten die al bekend zijn met W&T en het onderzoekend en ontwerpend leren, maar benieuwd zijn naar de toepasmogelijkheden van de W&T- didactiek bij andere vakken, kunnen terecht bij deze workshop.
Het opwekken van verwondering en het stellen van vragen is essentieel bij W&T. Deze didactiek kan ook uitstekend toegepast worden bij andere vakken.
We starten met voorbeelden vanuit andere vakken als rekenen, begrijpend lezen en de zaakvakken. In het tweede deel van de workshop onderzoeken de deelnemers zelf de toepasmogelijkheden van W&T bij opdrachten uit bestaande methodes. Hoe zou je bij die reken- of taalopdracht de didactiek van W&T kunnen gebruiken?

Geïnteresseerd in een les of een workshop van Drebbel & Co?
Vrijblijvend een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken?
Laat hieronder een bericht achter of mail naar: klantenservice@drebbelenco.nl
Bellen kan naar: 06-44978591

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.