Nascholing

W&T met Wereldoriëntatie

Een geïntegreerde W&T + WO leerlijn, passend bij de school.
Mogelijkheden zijn onder andere:
  • voorbeeldlessen voor groep 1 t/m 8
  • voordoen – samendoen – zelf doen
  • samen lessen geven in de klas
  • extra nascholing voor het team, waar nodig (vanaf 4 personen)
  • helpdesk voor vragen beschikbaar
Geef je wensen aan en ontvang vrijblijvend meer informatie.

Je bent als school in het bezit van een fijne methode voor Wereldoriëntatie.
Graag zou je W&T integreren in die methode.
Drebbel & Co kan je daarbij ondersteunen!

Onderwerpen die bij Aardrijkskunde, Geschiedenis of Natuur en Techniek aan de orde komen, lenen zich ook vaak goed voor een les onderzoekend of ontwerpend leren.
Vaak zijn wel enkele aanpassingen nodig om een les onderzoekend of ontwerpend te maken, daarover hieronder meer.

Leerlijn op maat
Ons uitgangspunt is dat er uiteindelijk een geïntegreerde leerlijn W&T+ Wereldoriëntatie ontstaat die past bij de school.
Daarvoor brengen we eerst jullie wensen in kaart.
Als er nog kennis ontbreekt op W&T-gebied kan er ook (voor een deel) van het team extra nascholing ingepland worden.

Voordoen – samendoen- zelf doen
Hoe ziet zo’n op onze methode aangepaste W&T-les eruit? Het kan prettig zijn als er een voorbeeldles ligt.
Drebbel & Co kan desgewenst voor elke jaargroep een, op de methode aangepaste, W&T-les maken. Lessen kunnen ook samen in de klas worden gegeven.
Daarna gaan we samen aan de slag met het aanpassen van lessen. In de fase waarin het team zelf lessen gaat aanpassen, is Drebbel & Co op afstand beschikbaar voor vragen.

Onderzoekend leren?!
loep 60h

Het onderzoek start met een onderzoeksvraag. Een antwoord op die vraag wordt gevonden tijdens het experiment. De onderzoekscyclus wordt doorlopen, waarbij leerlingen voorspellen, observeren en ontdekken. Ze vragen zich aan het eind van het onderzoek af wat ze nog meer willen weten.

Geen onderzoekend leren: uitvoeren volgens een recept (stappenplan) zonder verder na te denken.

Ontwerpend leren?!
1=1 40h

Een probleem vraag om een oplossing!
Leerlingen ontwerpen (vaak samen) een oplossing die aan bepaalde eisen moet voldoen. Daarvoor verzamelen ze eerst ideeën. Ideeën worden gecombineerd en er wordt out of the box gedacht. De bedachte oplossing wordt gemaakt, getest en verbeterd. Er ontstaan oplossingen die niet van tevoren vaststaan.

Geen ontwerpend leren: leerlingen zetten allemaal dezelfde constructie in elkaar.